Достық туралы 96

Досы көпті жау алмайды,
Ақылы көпті дау алмайды.
Дос - егіз, дұшпан - сегіз.
Достың орны - төр,
Дұшпанның орны - көр.
Доссыз адам тамырсыз терек. Достың санына қарама, жанына қара. Досы көппен сыйлас,
Досы азбен сырлас.
Дос тұтқанды қадірле. Досы жоқ адам - тұзы жоқ тағам. Дос көтерер көңілді,
Мал көтерер өлімді.
Дос бергенінің тісіне қарама.
Дос сүйгенінің түсіне қарама.
Достың ескісі, киімнің жаңасы жақсы. Достым дос, есебім дұрыс. Досыңды мақтағаның - өзіңді мақтағаның. Адал дос жаныңды сақтайды,
Аяр дос малыңды сақтайды.
Құдайдың бергені қолдануға жақсы,
Достың бергені мақтануға жақсы.
Достың көзінде болғанша көңілінде бол. Қатыныңмен дос бол,
Үйіңе береке кіреді.
Азаматпен дос бол,
Қадіріңді біледі.
Білімдімен дос бол,
Сасқанда ақыл береді.
Ұстамен дос болсаң,
Керегіңді соқтырып аларсың.
Қайықшымен дос болсаң,
Қайығыңды суға саларсың.
Ұрымен дос болсаң,
Қораға шабарсың.
Жаман дос - көлеңке:
басыңа бақ қонса,
қашып құтыла алмайсың.
Басыңа бұлт төнсе,
іздеп таба алмайсың.
Досым, досым дейсің,
Нанымды алдап жейсің.
Арпа, бидай піскенде,
Досым құрысын дейсің.
Қасыңның жылмаңдағанынан,
Досыңның түнергені артық.
Жаман аттан аяғым жақсы,
Жаман достан таяғым жақсы.
Алыстағы дұшпаннан,
Аңдып жүрген дос жаман.
Досыңның үйі - өз үйің,
Досыңның сыйы - өз сыйың.
Досыңды жамандама, доссыз қаласың. Досыңның атын алма, тайын ал. Досыңнан түйе сұра,
Қорыққанынан бие береді.
Досыңа ат берме,
Ат берсең, ақырын жүр деме.
Шын дос басыңа ырза,
Кей дос асыңа ырза.
Мың досың болса да,
Біреуінің орны бөлек.
Ерден - сауға, елден - достық. Ақылды дос аздырмайды. Асың барда досың көп. Дос табылса, ас табылады,
Ас табылса, дос табылмайды.
Оқ табылса, құс кез келмейді,
Ас табылса, дос кез келмейді.
Досқа дос жалынар,
Жалынар да, көңіл арылар.
Жаңа дос келгенде, ескі достың,
Көзінен жас шығады.
Жақсы дос үшін жан пида. Есепті дос айырылмас. Досы көптің жаны семіреді,
Асы көптің тәні семіреді.
Досы көпті жау алмайды,
Ақылы көпті дау алмайды.
Айырылмастай досыңа,
Қайырылмастай сөз айтпа.
Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Тату болсаң, балдай бол,
Ащы болсаң, тұздай бол.
Ел сүйгендей досың болсын,
Жер сүйгендей қосың болсың.
Жер берігінде қосың болсын,
Ел берігінде досың болсын.
Сүйек тамыр сүйенісіп күн көрер,
Ауыз тамыр айтысып, ақысын алар.
Мың жолдас жақсы,
Мың жолдастан бір дос жақсы.
Қырық атан ұстама,
Қырық тамыр ұста.
Жалғыз құртты жарып жеген. Адамгершілік белгісі -
иіліп сәлем бергені.
Шын достықтың белгісі -
көп кешікпей келгені.
Данышпанға да дос керек,
Палуанға да демер күш керек.
Ат барда есекке жол болсын,
Дос барда есепке жол болсын.
Жақсы дос пайдасын тигізбесе,
зиянын тигізбейді;
Жаман дос алдыңды орап
жүргізбейді.
Айырылар дос аяулыңды сұрайды. Айырылар дос ердің артқы қасын сұрайды. Қимас досың сұраса, қимасыңды бересің. Ерегескен ел болмайды,
Есептескен дос болмайды.
Күшіңе қарай жүк көтер,
Мінезіңе қарай дос таңда.
Дос көңіліңді суытып айтады,
Қас көңіліңді жылытып айтады.
Қасың мен досыңды,
Қас-қабағы танытар.
Дос та дос, дұшпан да дос мал барында. Айтулы достың малы бір,
Кемедегінің жаны бір.
Досыңның асын қасыңдай іш,
Қасыңа барарда қанып іш.
Ораздының он тамыры бір келеді. Күлме досыңа, келер басыңа. Аста тұз тәтті, адамда дос тәтті. Жаман дос жауыңмен бірге шабар. Жаман достан жау артық. Сәттілікке - тәттілік. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Екі тәтті бір жерден табылмайды. Сабы жоқ шотпен отын жарма,
Сабырсыз доспен жауға барма.
Тістем нанның қадірін,
Тарыққанда білерсің.
Анық достың қадірін,
Зарыққанда білерсің.
Тату болсаң, табақ қатынайды. Досыңның пышағымен мүйіз кес,
Дұшпанның пышағымен киіз кес.
Қылауына қыл түспеген татулық. Күншіл дос:
озып бара жатсаң, етегіңнен басады,
қалып бара жатсаң, қасыңнан қашады.
Жартыны жарып жеген татулық. Құданы Құдай қосады,
Досты періште қосады.
Сыр айтқанда досыңды дұшпаным деп ұқ. Тәуір көрген досыңа,
Тәуір көрген малын бер,
Көре-көре сүйінсін.
Көңіл қалған досыңа,
Жаратпаған малын бер,
Көре-көре күйінсін.
Ұстамен дос болсаң, наркескенін аларсың. Достың ұлы - өз ұлың. Досың ауырса ыңқылда. Біреуге беріп жағасың,
Біреуге еріп жағасың.
Досы жақсының өзі жақсы. Табы бірдің ары бір,
Адал достың жаны бір.
Доссыз өмір - шоғы жоқ көмір. Достыққа бірлік пен теңдік дәнекер. Достыққа адалдық - рухқа адалдық. Байлықтан артық достық бар,
Достықтан артық байлық жоқ.
Достыққа достық - парыз іс. Дос іздедім, қармандым,
Тауып едім алдандым.
Тау берігінде қонысың болсын,
Іздеген жау таба алмайды.
Ел берігінде досың болсын,
Аңдыған жау ала алмайды.
Татулық - байлық.