Ақша бар жерде албасты бар.

#Ақша, алтын, қарыз туралы