Алдыңа ас қойдым,
Екі қолыңды бос қойдым.

#Ас туралы