Атанның артқаны ас болса да,
ақша болмас.

#Ақша, алтын, қарыз туралы