Бір-бірлеп мың болар,
Тама-тама көл болар.

#Байлық туралы