Әділ би халық үшін,
Залым би құлқын үшін.

#Би - шешендік туралы