Тәуекел ет те, тас жұт,
Ажал жетпей өлмек жоқ.

#Батылдық туралы