Жасауды алты жастан жинаса, асады,
Жеті жастан жинаса, жетеді.
Латын әліпбиінде:
Jasaýdy alty jastan jınasa, asady,
Jeti jastan jınasa, jetedi.

#Байлық туралы