Жылан шаққан адам ала жіпті аттамайды.

#Адам туралы