Жау, дұшпан туралы 86

Ағайын ала болғанда,
Ауыздағы ас кетер.
Аңдыған дұшпан көбейіп,
Жау қолында бас кетер.
Жақын таласса, жатқа жем.
Ат арқасына ер батса,
Аяңшыл келеді.
Ерге жаттың тізесі батса,
Ағайыншыл келеді.
Ағайын
бар болсаң, көре алмайды,
жоқ болсаң, бөліп бере алмайды.
жақсы болсаң, күндейді,
жаман болсаң, жүндейді.
Жауға аттанар жігіт шыбықты ат мінер. Жаудың сырын жау білмес. Жау сырыңды алса, қырыңды алар. Жауға қырыңды берсең де, сырыңды берме. Жауды аяған жаралы. Жауға жалынба, досқа тарылма. Жауға жаның ашымасын. Жаудан құр қайтқанша, жаралы қайт. Жаумен сынасып ұрыспақ жоқ. Жауды көрсең баспалат,
Құтылғанша асықсын.
Жау жоқ деме, жар астында,
Бөрі жоқ деме, бөрік астында.
Жау жоқта жарақ көп,
Жау келгенде таяқ табылмас.
Жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап. Жаудан жақындық іздеме. Жауды санап соғыспайды,
Қойды санап тоғытпайды.
Жаудың үлкені - елдің жауы,
Даудың үлкені - жердің дауы.
Жауыннан қашқан жарға паналар,
Жауынан қашқан қайда паналар?
Жау артынан жұдырық. Жауды қара қашырды,
Батыр атағын Барақ алды.
Жарақтыға жау жолықпас. Жалықпаған жауды жеңеді. Жалынсаң, жау басынар,
Басынар да, басыңа шығар.
Жел тұрды десе,
Үйіңе арқан сал.
Жау келді десе,
Қолыңа қылыш, қалқан ал.
Жыланның уы басында,
Бейқамның жауы қасында.
Жауызға айтқан жылы сөз,
Суға жазған сертпен тең.
Ежелгі жау ел болмас. Алмастың жауы - қорғасын. Сары жаудың бәрі жау. Жауға қойыңды қалдырсаң да,
Сойылыңды қалдырма.
Оқ қадалса, денеңнен суырарсың,
Жүрегіңе кек қадалса, не қыларсың?
Мұзға сүйенбе, жауға сыйынба. Іштен шыққан жау жаман. Мың жаудан бір жансыз жаман. Қауіп қайдан болса, қатер содан. От пен су - тілсіз жау. Алысқан жауға арқаңды көрсетпе. Үйреніскен жау атыспаққа жақсы. Үндемесең, дау алар,
Жата берсең, жау алар.
Өткен-кеткен жауыңды,
Жамылғы алып қума.
Бір таяқ аса тиеді,
Бір таяқ баса тиеді.
Үй менікі демеңіз,
Үй сыртында кісі бар.
Гүрілдеп келген жаудан,
Күлімдеп келген қас жаман.
Қашпаған жаудың күші бар. Есік алдынан жел келгенше,
Үй сыртынан жау келсін.
Тынбаған дау жаман,
Қайта шапқан жау жаман.
Қайта жауған қар жаман,
Қайта шапқан жау жаман.
Досың мың болса аз,
Дұшпаның біреу болса да көп.
Досыңның тонын тойға ки, қасың көрсін,
Ызалансын, жасысын, іші күйсін.
Досыңмен көп сөйлеспе,
Жолынан қалар.
Дұшпаныңмен көп сөйлеспе,
Сырыңды алар.
Дұшпаның күлді дегенше,
Сырыңды білді де.
Дұшпан не демейді,
Түске не кірмейді?
Дұшпаннан түк тартсаң да пайда. Талаптының пікірі аян,
Дұшпанның ақылы шаян.
Тау дарақсыз, жау жарақсыз болмас. Ұйқы деген дұшпан бар,
Жолдан, істен қалдырар,
Тұла бойды талдырар,
Дұшпаныңа алдырар.
Көсеумен түрткеннің кегі бітпес. Дәметпестен дәметкен,
Тарыққанның белгісі.
Жаудан күткен шарапат,
Зарыққанның белгісі.
Досыңа балдай тәтті бол,
Дұшпанға тастай қатты бол.
Дос басыңа, дұшпан аяғыңа қарайды. Дұшпан жоқ деме,дұшпан аяқ астында. Таяқты жауға темір қалқан дайында . Дастарқан үстінде дұшпан да лос. Жауды көрсе, ердің жүзі қызарар ,
Жауға кірсе, жердің жүзі қызарар.
Ақымақ достан ақылды дұшпан артық. Атаңды жау шапса, бірге шап. Аттылы ақысын жауға жібермейді. Есек тұсаусыз болмас,
Ер дұшпансыз болмас.
Досың ұрса , аңқылда,
Дұшпаның ұрса, күйін
Дос адамның белгісі қарлығаштай
Қас адамның белгісі қара тастай.
Аспанға ұшсаң, аяғыңнан тартамын
Жерге кірсең, шашыңнан тартамын.
Дос болу оңай, сақтауы қиын,
Жау болу оңай, тоқтауы қиын.
Дау айтысады, жау атысады. Жауға қолдың күшін жұмса, найзаның ұшын қада. Жау атыспай беріспейді. Жау да бір, жыртқыш аң да бір. Досқа - жаз, жауға - аяз. Мыстан - сиқыршы дұшпан. Ежелгі жауда елдік жоқ. Айдарлыны құл,
Тұлымдыны - тұл етеді.
Саған дұшпан - маған жау. Жолы шаң, қолы қан. Жауда да бір үйің болсын.