Ана туралы 1

Адамның ана сүйегін, әке қанын,
Тәңірі жанын береді.