Адамның ана сүйегін, әке қанын,
Тәңірі жанын береді.

#Адам туралы #Құдай туралы #Әке туралы #Ана туралы