Бірлік туралы 66

Бірлік пен ерлік егіз. Бірлік болмай, тірлік болмас.
Бірлікті ел бұзылмас. Бірлігі жоқ ел тозады,
Бірлігі күшті ел озады.
Бірлік - барлық, байлық, бақыт. Бірлік жоқ болса, ұйым жоқ,
Ұйым жоқ болса, күйің жоқ.
Бірлеспеген білек әлсіз. Білек бір болса да, бармақ басқа. Бір жеңнен қол шығар,
Бір жағадан бас шығар.
Ел бірлігі - ел теңдігі. Елдің елдігі - аузының бірлігі,
Ердің ерлігі - етінің тірлігі.
Біріккен екі бірлігі жоқ жетіні жеңеді. Біріккен жүз бытыраңқы мыңды алады. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Саусақ ашсаң - қылдырық,
Жұмсақ - жұдырық.
Қол жұмылмай жылынбайды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қырық кісі бір жақ,
Қыңыр кісі бір жақ.
Шабыспақ оңай, табыспақ қиын. Тар жерде табысқан,
Кең жерде келіседі.
ЬІнтымақ түбі- бірлік. Ынтымақ болмай іс оңбас. Ынтымақ істі тындырар. Ырыс алды - ынтымақ. Ырыстан ынтымақ озар. Ынтымақ барда ырыздық бар. Ынтымақ түбі - игілік,
Тірлік түбі - бірлік.
Ұрыс ырысты қашырар, .
Ынтымаң халықты асырар.
Ұрыстың мерейі - ерлік,
Ырыстың мерейі - бірлік.
Теңге - тиыннан, ынтымақ - ұйымнан. Байлық байлық емес, бірлік - байлық. Кеңесіп кескен қол ауырмас. Кеңесіп пішкен тон келте болмас. Үш қайнаса да сорпасы қосылмайды. Кең киім тозбайды,
Кеңесшіл ел азбайды.
Тірліктің күші - бірлікте. Айырылған азады, қосылған озады. Кеңесте кеңдік көп. Үйдің басын қатын қосар,
Елдің басын батыр қосар.
Ауыл болсаң, қауым бол. Ұғысу қиын, шығысу оңай. Топтан ажыраған торға түсер. Бас жарылса, бөрік ішінде,
Қол сынса, жең ішінде.
Бақылда бірлік жоқ. Біреуің бас, біреуің аяқ бол,
Біреуің құйрық, біреуің қанат бол.
Көп келіссе, кірекеш түйесін сояды. Жарылғанды жау алар,
Бөлінгенді бөрі жер.
Тарамдалған саусақтан,
Жұмылған жұмырық артық.
Қырық кәрі жілік тағылған малды ұры алмайды. Төсекте бас қосылған,
Төскейде мал қосылған.
Ит пен ит ырылдасса,
Тамағының тоқтығы.
Жігіт пен жігіт ұрысса,
ЬІнтымақтың жоқтығы.
Қыркың бір төбе,
Мыркың - бір төбе.
Төртеу түгел болса - алар,
Алтау ала болса - алдырар.
Сиыр баққанда бірге едік,
Жаңғақ қаққанда бөліндік.
Айыратын жаман бар,
Қосатын жаран бар.
Топтанып ұшқан торғайға,
Тұрымтай да бата алмас.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді,
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Шілдің боғындай шашылған. Көптен бөлінген үй оңбас. Береке басы - бірлік. Бірлікте болсаң - билікте боласың. Еңбек етпей, ер оңбас,
Бірлік болмай, ел оңбас.
Екі ауыз біріксе,
Кер ауызды басады.
Тірлік басқа болса да ,
тілек бір.
Бармақ басқа болса да ,
білек бір.
Ынтымақсыз елді ұрысы билейді. Бірлік малға сатқан - антұрған.