Әке туралы 2

Адамның ана сүйегін, әке қанын,
Тәңірі жанын береді.
Ата-ананың ақылы
Сайрап жатқан жолмен тең.
Ақылдының ақылы,
Сарқылмайтын көлмен тең.