Адам құлақтан азады, көңілден семіреді.

#Адам туралы