Айбынды салтын ел бұзбас,
Адамдық антын ер бұзбас.

#Батырлық туралы