Аюды жеңген - жарты ер,
Ашуды жеңген - бүтін ер.

#Ақылды мен ақымақ туралы