Ақша кетуге тырысады,
Есеп ұстауға тырысады.

#Ақша, алтын, қарыз туралы