Ақыл қонбаған жігітке,
Бақыт та қонбайды.

#Бақыт туралы