Ақылды адам батпан-ақ,
Ақылсыз адам сасқалақ.

#Ақылды мен ақымақ туралы