Ақылдының соңына ер, жолың болар,
Тиянақтының ісін көр, көңілің толар.

#Ақылды мен ақымақ туралы