Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар.
Олақ жігіт оңай істі жүк қылар.

#Азамат, жігіт, ер туралы