Арамдық қып ішкен ас,
Ішіңе барып, болар тас.

#Ас туралы