Арзымасқа ақылыңды тауыспа.

#Ақылды мен ақымақ туралы