Асқаныма риза болмасаң да,
Сасқаныма риза бол.
Латын әліпбиінде:
Asqanyma rıza bolmasań da,
Sasqanyma rıza bol.

#Ас туралы