Асы бар аяқ әдемі.
Латын әліпбиінде:
Asy bar aıaq ádemi.

#Ас туралы