Асы жоқ алтын аяқты,
Алтынын ал да, отқа жақ.
Латын әліпбиінде:
Asy joq altyn aıaqty,
Altynyn al da, otqa jaq.

#Ас туралы