Асы жоқ алтын аяқты,
Алтынын ал да, отқа жақ.

#Ас туралы