Атты арбада көр,
Жігітті ордада көр.

#Азамат, жігіт, ер туралы