Аты бардың тынысы бар,
Асы бардың ырысы бар.

#Ас туралы