Байлың түбі - бақыл,
Қазына түбі - ақыл.

#Байлық туралы