Бермесе де бай жақсы,
Жемесе де май жақсы.

#Байлық туралы