Білімді әйел басыңа қарайды,
Білімсіз әйел жасыңа қарайды.

#Білім туралы