Бір теңге бие болмайды,
Екі теңге түйе болмайды.

#Ақша, алтын, қарыз туралы