Ақшасыз қалаға шықпа,
Қарусыз далаға шықпа.

#Ақша, алтын, қарыз туралы