Біріккен екі бірлігі жоқ жетіні жеңеді.
Латын әліпбиінде:
Birikken eki birligi joq jetini jeńedi.

#Бірлік туралы