Бірлеспеген білек әлсіз.
Латын әліпбиінде:
Birlespegen bilek álsiz.

#Бірлік туралы