Болат қайнауда шынығады,
Батыр майданда шынығады.

#Батырлық туралы