Дәулетіне сәулеті сай,
Сәулетіне дәулеті сай.

#Байлық туралы