Дастарқанында наны жоқтың,
Тағамының дәмі жоқ.

#Ас туралы