Екі сартқа бір тартар.
Латын әліпбиінде:
Eki sartqa bir tartar.

#Ас туралы