Ел ебелек емес,
Ер көбелек емес.

#Батырлық туралы