Ел үмітін ер ақтар,
Ер атағын ел сақтар.

#Батырлық туралы