Ер айтса, ел айтқаны,
Елдің қамын жеп айтқаны.

#Батырлық туралы