Ер не көрмейді,
Ер көңіл есе бермейді.

#Батырлық туралы