Ер сасқанда белгілі,
Ат шапқанда белгілі.

#Батырлық туралы