Ер жігіт бір күнде бір кісілік,
Бір күнде мың кісілік.

#Батырлық туралы