Ердің атағы туырлықтай,
Өзі бұлдырықтай.

#Батырлық туралы