Ерге берсең асыңды,
Ерлер сыйлар басыңды.

#Батырлық туралы