Ет жемей жатып тұздық,
Асатпай жатып құлдық.

#Ас туралы