Ет жүзге жетеді,
Жүзге жетсе де, күзге жетпейді.

#Ас туралы